Stephan Zaubitzer

Sheila, Delhi

Sheila, Delhi, 2010