Stephan Zaubitzer

Akash, Delhi

Akash, Delhi, 2010