Stephan Zaubitzer

L'Alhambra, La Marsa

L'Alhambra, La Marsa