Stephan Zaubitzer

Delite, Delhi

Delite, Delhi, 2010